ADORÁCIA MLADÝCH ZA MLADÝCH v Bratislave

26.01.2011 00:23


Každý prvý utorok v mesiaci - v čase 19.00-20.00 hod - Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici - modlitby za mladých v našej arcidiecéze - postupne sa modlíme za jednotlivé dekanáty a farnosti. Účasť okolo 30 ľudí. Forma - adorácia pred Eucharistiou, piesne, chvály, vďaky a prosby. Po adorácii možnosť spoznať nových ľudí.

https://mladezba.sk