Angelus pre tých, čo hľadajú povolanie

19.12.2010 13:51

Angelus je celoslovenská modlitbová sieť ľudí, ktorí hľadajú svoje povolanie, či už povolanie k manželstvu a rodine, alebo povolanie k zasvätenému životu (kňaz, rehoľník, zasvätený laik), alebo byť slobodný pre Božie kráľovstvo. Členovia spoločenstva sa denne modlia „Anjel Pána" (Angelus Domini) za všetkých, ktorí sa pridali k tomuto spoločenstvu.
„Všetci za jedného, jeden za všetkých!"
Každý člen spoločenstva dostane dvoch patrónov: rehoľníčku, rehoľníka či kňaza a svätého v nebi, ktorí budú spoločne sprevádzať jeho hľadanie povolania. Ak chce, môže so svojím pozemským patrónom nadviazať mailový, listový či osobný kontakt.

Záštitu nad Modlitbovým spoločenstvom Angelus prevzala subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením otca biskupa Tomáša Galisa.

Prihlásiť sa medzi hľadajúcich povolanie, ktorí sú každodenne modlia Anjel Pána (Angelus) sa môžete tu: https://www.angelus.sk/index.php/prihlaska-zverenec 

Viac info o modlitbovom spoločenstve môžete tu:  https://www.angelus.sk/