Chvály v kostole sv. Ladislava v Bratislave

29.11.2010 18:08

Príď sa ovlažiť a osláviť Pána spolu s nami.
V skúsenosti Emanuela pokračujeme aj v rozhovoroch po chválach, niekedy na posedení v pizzerii a predovšetkým po všetky ďalšie dni - každý tam, kam Ho Pán posiela:).

Čo: Modlitba chvál s komunitou Emanuel
Kde: Bratislava - kostol Sv. Ladislava, ul. Špitálska
Kedy: každý druhý (nepárny) týždeň v utorok po sv. omši cca 18,15 hod.
07.12.2010
21.12.2010

 

Bližšie info: www.emanuel.sk