Mládežnícke sv. omše v Bratislave

08.12.2010 20:42

 

- u jezuitov (Kostol Najsv. Spasiteľa, Hlavné námestie) v pondelok o 20.00

- u minoritov (Kostol sv. Františka, Karlová Ves) v utorok o 20.00

- v Blumentáli v utorok o 18:00

- na Miletičke (Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov) v nedeľu a sviatok o 9:30 h, utorok o 19:00 h (v starej kaplnke)

- u františkánov (Kostol Zvestovania Panny Márie) v stredu o 19.30

- na Mamateyke v kaplnke, stredu o 19:00

- u dominikánov (Kostol Panny Márie Snežnej, Kalvária): štvrtok o 20.00

- u kapucínov  (Kostol sv. Štefana): piatok o 19.00

- na Trnávke (Kostol sv. Jána Bosca) v piatok 19.15

- v Dúbravke (Kostol Ducha Svätého), v piatok o 18:00

- Kostol Kráľovnej rodiny (Nové Mesto) v nedeľu o 20.00

- Kostol sv. Vincenta de Paul (Ružinov) v nedeľu o 20.00

- všetky sv. omše v Univerzitnom pastoračnom centre :-)