Open eben - otvorené stretnutie spol. Ebenezer v Bratislave

29.11.2010 15:09

Spoločenstvo Ebenezer každú 1. nedeľu v mesiaci pozýva svojich známych a priateľov na open eben -  otvorené stretnutia s modlitbou chvál, agapé, vyučovaním, aj s možnosťou modliť sa navzájom za seba, alebo sa jednoducho porozprávať. 

Ste srdečne vítaní. 

 

Kde: Eparchiálna Kúria, Ul. 29. Augusta 7, Bratislava 

Čas: 17:00

Dátum: každá prvá nedeľa v mesiaci

https://www.eben-ezer.sk/