Stretká Projektu Slobodní 25-107

21.11.2010 00:32

Kedy:        každá tretia streda v mesiaci, sme otvorené stretko, vždy môžu prísť noví ľudia

Kde:          zraz je po svätej omši pred kostolom Jezuitov a pokračovanie v oficiálnych priestoroch františkánskeho kláštora. Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť svätej omše je zraz o 19:00 pred františkánskym kostolom.

Popis Priebeh: účasť na sv.omši; stretnutie s hosťom (kňaz alebo iná duchovná osoba), ktorý má pripravenú tému; agapé; organizačné veci. Každé stretnutie je na inú tému podľa pozvaného hosťa. Biblické stretko: streda v prvý týždeň mesiaca (rozoberanie sv.písma). Každú poslednú nedeľu v mesiaci je turistika. Zároveň sú stretnutia a účasť na duchovných/kultúrnych/športových aktivitách podľa individuálneho záujmu. Určené pre slobodných ľudí nad 25 rokov

Kontakt:    Monika Grambličková: monikagramblickova@gmail.com; Alena Jurčacková: jurcackova@alienka.sk, bližšie k charakteru projektu: www.slobodni25-107.sk.