Štvrtkové chvály v Košiciach

19.01.2011 13:49

Milí priatelia,

pozývame vás na pravidelné modlitebné stretnutia, ktoré sa konajú každý štvrtok na Považskej ulici 7 (študentské domovy) v Košiciach. Tieto stretnutia sú otvorené pre všetkých, ktorí túžia mať skúsenosť so živým Ježišom a ktorí túžia rásť vo vzťahu s Ním. Cyklus prednášok tvoria základné témy kresťanského života...

Stretnutie začína vždy o 18:00 a končí sa približne okolo 20:00 spoločným agape. Posledný štvrtok v mesiac slávime vždy Eucharistiu a po nej sa modlíme za vnútorné a fyzické uzdravenie.

Program stretnutia (ak nie je slávenie Eucharistie):
18:00 Modlitba chvál
18:40 Téma
19:15 Modlitba
19:45 Záver + agape

Tešíme sa na stretnutie s Tebou!
 

Facebook event