"Bioetika pre 21.storočie" s Doc. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD. - cyklus prednášok v Quo Vadis, 26.4.2011

"Bioetika pre 21.storočie" s Doc. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD. - cyklus prednášok v Quo Vadis, 26.4.2011

V rámci cyklu prednášok a diskusií "Bioetika pre 21.storočie" s Doc. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD. odoznejú v Quo Vadis tieto prednášky:

26. 4. 2011 (Ut) Otázniky medicínskych rozhodnutí na konci ľudského života
 

31. 5. 2011 (Ut) Biomedicína a dôstojnosť človeka? Prečo na tom záleží?!

28. 6. 2011 (Ut) Transplantácie dnes. Čo ne/možno človeku transplantovať? Mozgová smrť – smrť človeka? 

Kde? Evanjelizačné centrum Quo Vadis*.

Kedy? Posledný utorok v mesiaci: 16:00 – 18:00.

Čo? Úvodná prednáška, interaktívna kazuistika, diskusia.

 
Krátky životopis Jozefa Glasu (so zameraním na bioetiku):

Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., lekár, vysokoškolský pedagóg a klinicky zameraný výskumný pracovník, vyučuje klinickú farmakológiu, hepatológiu a zdravotnícku etiku (bioetiku) na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (zástupca prednostu, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU).

  • Prezident Spoločnosti klinickej farmakológie SLS, vedecký sektretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti.
  • Vedúci redaktor časopisu Medicínska etika & Bioetika (1994-).
  • Predchádzajúci predseda (2002-5), člen (2002-) Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.
  • Vedúci (správca) Ústavu medicínskej etiky a bioetiky n. f. (1993-). 
  • Člen, delegovaný zástupca SR v Riadiacom výbore pre bioetiku (CDBI) Rady Európy (1999-), člen Byra CDBI (2004-8).
  • Člen Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE), poradného zboru prezidenta Európskej komisie (2005-2010).

* Evanjelizačné centrum Quo vadis pri Kostole/Farnosti Najsvätejšej Trojice v Bratislave, Hurbanovo nám. 1. Ďalšie informácie na: www.bioetika.sk.