Diskusný seminár Život a dielo významných osobností; 4.5. v BA

Diskusný seminár Život a dielo významných osobností; 4.5. v BA

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) Vás pozýva na diskusné semináre v tematickom okruhu „Život a dielo významných osobností v období zrodu modernej vedy“, ktoré sa uskutočnia v letnom semestri 2011 v Quo vadis vždy (prvú) stredu v mesiaci o 17.00 hod.. v týchto termínoch:


 4. 5. 2011 Johannes Kepler, RNDr. Mária Hajduková, PhD., Astronomický ústav SAV, Bratislava

 

 

1. 6. 2011 Isak Newton, Prof. RNDr. E. Majerníková, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

 

Jozef Tiňo

predseda ÚSKI 

FEDERATION OF SLOVAK CHRISTIAN INTELLECTUALS
SLOWAKISCHER CHRISTLICHER AKADEMIKERVERBAND
Žabotova 2, 91104 Bratislava, Slovakia Phone: 02/52 497 007 
e-mail:
 uski@stonline.sk