DUCHOVNÉ CVIČENIA u Jezuitov v Piešťanoch, 17.-20.3.. a ďalšie termíny

DUCHOVNÉ CVIČENIA u Jezuitov v Piešťanoch, 17.-20.3.. a ďalšie termíny

DUCHOVNÉ CVIČENIA 2011

(Témy: Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca)


MAREC
 štvrtok 17.3.-20.3. Muži, ženy 3-dňové P. Ladislav Árvai SJ
utorok 22.3. - 28.(30.) 3. Rehoľné osoby aj laici 6-8-dňové P. Richard Greisiger SJ
štvrtok 24.3. - 27. 3. Muži, ženy 3-dňové P. Ladislav Árvai SJ

APRÍL
pondelok 4.4. - 10.(12.) 4. Rehoľné osoby aj laici 6-8-dňové P. Ivan Bunček SJ
štvrtok 7.4. - 10. 4. Muži, ženy 3-dňové P. Richard Greisiger SJ
utorok 26. 4. - 29. 4. KŇAZI 3-dňové  
piatok 29. 4. - 2. 5. len MUŽI 3-dňové P. Ivan Bunček SJ

MÁJ
štvrtok 12. 5. - 15. 5. Muži, ženy 3-dňové  
utorok 17.5.- 23.(25.) 5. Rehoľné osoby aj laici 6-8-dňové  
štvrtok 19. 5. - 22. 5. Manželské páry 3-dňové P. Ivan Bunček SJ

Plán na ďalšie obdobie:
streda 6. 7. - 9. 7. Učitelia, muži, ženy. 3-dňové 
piatok 5. 8. - 13. 8. Rehoľné osoby aj laici 6-8-dňové P. Richard Greisiger SJ
pondelok 8. 8. - 16. 8. Iba pre Rehoľníkov zo Spoločnosti Ježišovej 8-dňové P. Adamík SJ

Popis:
Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň večer do 17.00 h. Začíname svätou omšou o 17.00 hod. Ukončenie v posledný deň napoludnie. 
Príspevok za ubytovanie a stravu na jeden deň (aj pre študentov): 15 EUR (Sk 452,-)
Príspevok pri iných podujatiach v našom dome: 18,- Sk (Sk 542,-). Uhradiť možno pri nástupe v hotovosti alebo vopred na účet v SLSP Piešťany č. 48 28 13 66 / 0900.

(Doprava zo stanice: autobusy MHD č. 1, 11, 2, 12 – k Vojenskému kúpeľnému ústavu. Alebo č. 4 a 14 – na zastávku KOLONÁDA)
Vo dvore je zabezpečené parkovanie.
(Poštová ul. je jednosmerná – treba odbočiť z Teplickej ul. pri Voj.kúp.ústave na Kollárovu – potom doprava na Kukučínovu – potom pri Pošte doprava na Poštovú – sme žltá budova na pravej strane.)

Prihlášky (uviesť MENO a ADRESU):
– osobne v kancelárii Exercičného domu (v pracovnej dobe)
– písomne na adrese: Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany, 921 01
– telefonicky: 033/735 1081, 033/76 286 88, 033/77 210 35 (v pracovnej dobe)
– e-mailom:
Email: domsj.pn1@stonline.sk

Ďalšie ínformácie: https://www.jezuiti.sk/index.php?stranka=domy_piestany&otvor=27#27