Duchovné obnovy u Redemptoristov v Kostolnej-Záriečí, 17. - 20. marec a ďalšie termíny

Duchovné obnovy u Redemptoristov v Kostolnej-Záriečí, 17. - 20. marec a ďalšie termíny

17. - 20. marec    Tvoja palica ma vedie 
Duchovné cvičenia, ktoré nám chcú dodať odvahu prostredníctvom Mojžiša a jeho palice, ktorá nás chce viesť cestou viery.

06. - 08. máj    Božie milosrdenstvo pre svet 
Duchovná obnova, ktorá nás uvedie do „školy Božieho milosrdenstva“ a učiteľkou sa nám stane rehoľná sestra sv. Faustína Kowalská a jej myšlienky zaznačené v Denníčku.

20. - 22. máj    Svätá pre neľahkú dobu 
Duchovná obnova, v ktorej nás sv. Katarína Sienská chce naučiť prežívať vieru v srdci občianskeho a politického sveta; v dobe, ktorá nie je ľahká. Cez ňu spoznáme seba v Bohu a Boha v nás.

01. - 03. júla    Božské Srdce Ježišovo - prameň útechy a obnovy 
Duchovná obnova, v ktorej sa ponoríme do oceánu lásky, ktorý sa nachádza v Ježišovom otvorenom srdci. Tu nám Boh zjavuje svoju lásku najhlbším a najľudskejším spôsobom a táto láska sa stáva pre nás prameňom nového života. 

Informácie pre účastníkov:

cena: 27,10 Eur, začiatok v piatok o 17.00 hod.,  koniec v nedeľu o 14.00 hod.
Prihlasovanie:  tel.:                  032 649 92 32       
                            mobil:             0905 166 580       

Adresa: Spoločenstvo redemptoristov a laikov
           913 04 Kostolná - Záriečie 8
email:   redemptoristi@mail.t-com.skwww.spolocenstvo-rl.sk/duch_obnovy.html