LETNÉ STRETNUTIE RODÍN s Kom. Blahoslavenstiev 31.7. - 6.8.2011 na Hutách

LETNÉ STRETNUTIE RODÍN s Kom. Blahoslavenstiev 31.7. - 6.8.2011 na Hutách

LETNÉ STRETNUTIE RODÍN 2011  "RODINY, BOH VÁS MILUJE!"

Už piaty krát organizujeme stretnutie pre rodiny (aj s deťmi) zo Slovenska i z Čiech. Prvé štyri ročníky sa uskutočnili v Trenčíne, teraz to bude na Hutách v peknom  horskom prostredí  na rozhraní Oravy a Liptova (asi 35 km od náško domu v Okoličnom).


Program: 
▪ pre rodičov (prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí...  spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu,    priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania,   biblické podelenie...)
▪ pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom príbehu,   ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily – v lese, na kúpalisku, pri hrách a tvorivých dielňach...)
▪ spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

S kým:  
prednášky budú mať manželia Anne-Marie a Jean François Haumonté z Francúzska, ktorí sú tiež členmi Komunity Blahoslavenstiev

Termín: 
31. júla - 6. augusta 2011
(nedeľa poobede - sobota obed)

Miesto konania: 
Škola v prírode Huty

Prihlasovanie: 
do 31.mája 2011
v prihláške uveďte aj mená a vek detí
e-mailom: blahoslavenstva@alconet.sk
(alebo telefonicky, tel: 044 5526 364, mob: 0908 270 446)

Ceny za stravu a ubytovanie: 
dieťa - škôlkar od 3r., 1.st. ZŠ: 89 €
dieťa – 2.st. ZŠ: 93 €, 
stredoškolák 105 €, dospelý 122 €
(na začiatku júna sa bude hradiť záloha)