Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich, 18.3.2011, Mamateyka

Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich, 18.3.2011, Mamateyka

 Teologická komisia Subkomisie pre otázky bioetiky KBS, Gréckokatolícka cirkev, Redemptoristi Vás pozývajú na formačno – pastoračný seminár za účasti o. biskupa Mons. Františka Tondru

 

Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich 

 

ktorý sa uskutoční 18.marca 2011 od 13. do 17. hod. v kongresovej sále strediska Saleziánov don Bosca (1. poschodie), Mamateyova 4 (Petržalka) v Bratislave.

Spoje MHD: Najlepšie spojenie z Hlavnej železničnej stanice je autobusom číslo 84. Nastupuje sa na zastávke SAV, ktorá sa nachádza niekoľko metrov pod železničnou stanicou pri veľkom nadchode nad Šancovou ulicou. Je to smer Ovsište, cesta trvá 14 minút (9 zastávok). Vystupuje sa na zastávke Šustekova. Dobré spojenie je aj z autobusovej stanice Mlynské nivy. Treba ísť autobusom číslo 78 - smer Muchovo námestie, cesta trvá 9 minút (6 zastávok. Vystupuje sa na zastávke Šustekova.   

 

Názov zastávky pred strediskom - Šustekova:

- Busom č. 68 zo smeru Trnavské mýto.

- Busom č. 88 zo smeru Nový most alebo Autobusová stanica Mlynské Nivy.
- Busom č. 96 zo smeru ŽST Nové Mesto alebo Petržalka - Prokofievova.
- Busom č. 99 zo smeru Antolská alebo Ovsište.

- Busom č. 84 zo smeru Hroboňová alebo Ovsište

- Nočným busom č. 95 zo smeru Vozovňa Petržalka alebo Hlavná stanica.

- Nočným busom č. 99 zo smeru Petržalka - Ovsište alebo Vozovňa Petržalka.

Cestovný poriadok ako aj zoznam zastávok MHD nájdete na www.imhd.sk  

 

Program:

 

1. Cirkev a homosexualita (kresťanský pohľad na homosexualitu)

2. Medicínsky pohľad

3. Prestávka (občerstvenie)

4. Diskusia

5. Osobné konzultácie


Účastnícky poplatok: 1 euro.


Prihlásiť sa možno na e-mailovej alebo poštovej adrese Linky Valentín (kontakt je nižšie uvedený) a to najneskôr do 14. 3. 2011. Pri prihlásení sa účastníkov na seminár je potrebné uviesť celé meno a priezvisko a pokiaľ ste z nejakej organizácie, inštitúcie, rehole, seminára, tak aj jej názov.

Snahou pri prípravách celomestských misií v Bratislave (www.misieba.sk) bolo citlivým a pravdivým spôsobom poukázať aj na neľahkú situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením. Citlivo sa hľadala aj vhodná forma prípadných stretnutí, formou prednášky alebo diskusie k tejto téme v rámci misií. Vzhľadom na potrebu venovať sa tejto téme dôkladnejšie a na chúlostivosť tejto oblasti, sme sa rozhodli poukázať už na jestvujúce kresťanské organizácie na Slovensku, ktoré sa venujú a pomáhajú týmto ľuďom, veriacim, s iným sexuálnym cítením. Seminár bude venovaný aj všetkým kresťanom, ktorí majú pomerne slabé poznanie v danej oblasti. Preto úlohou seminára bude získať správne a dostatočné informácie o tejto téme ako aj zodpovedný prístup voči ľuďom s homosexuálnymi sklonmi.  

 

Kontakty:

 Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. BOX  B – 43, 040 01 Košice 1, e-mail: linkavalentin@centrum.sk                                                       Občianske združenie Rieky, Puškinova 1841 05 Bratislavae-mail: rieky@centrum.sk