Objav Krista od 20.2 v Quo Vadis

Objav Krista od 20.2 v Quo Vadis

Objav Krista je strhujúci program, pri ktorom sa ľudia môžu stretnúť s osobou Krista a prijať jeho pozvanie, by ho spoznali v osobnom vzťahu. Počúvajte dynamické prednášky (zo záznamu), zapojte sa do rozhovoru v skupinkách aobjavte odpovede na tieto základné otázky:

Aký má život zmysel?
Prečo je Ježiš taký dôležitý?
Čo sa máme od Ježiša dozvedieť?
Načo mi je akýsi spasiteľ?
Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý a ty!
Nový život v Duchu: byť katolíckym učeníkom
Veriť a niekam patriť: načo potrebujeme Cirkev?

Túto sériu organizujú členovia pútnického bratstva „Sprevádzajúci Pútnické Bratstvo“, členovia spoločenstva Betlehem, v spolupráci s rehoľou jezuitov a za podpory redemptoristov a spoločenstva Calvary.
Viac informácií získate na: www.christlife.org/objavkrista.

www.domquovadis.sk/program