On je zivy 2011, 28.-30.1. 2011 v Nitre

"On je živý" 2011 program stretnutia

28. - 30. január 2011, 16. medzinárodné stretnutie mladých organizované katolíckou Komunitou Emanuel

Hlavná téma: "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere..."  (porov. Kol 2, 7)
Piatok 28. 1. 2011:
15.00 prijatie, prezentácia
17.00 Sv. omša
18.30 koncert kapela Jenos Brothers
20.00 koncert kapela 30tri
21.30 záverečná modlitba, požehnanie, ukončenie večera a praktické informácie
 
Sobota 29. 1. 2011:
8.00 prijatie, prezentácia
9.00 chvály
9.45 "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere" Impulz 1. časť: Mons. Róbert Bezák (trnavský arcibiskup)
10.30 adorácia
11.30-12.30 slávenie Eucharistie - hlavný celebrant Mons. Róbert Bezák
12.30-15.00 obed
15.00-15.30 "Lindajshow"-zábavný program
15.30-16.30 Sobotní hostia na tému: "Angažovať sa v Cirkvi a pre Cirkev"

hostia:

Mons. Róbert Bezák - trnavský arcibiskup,

Eleonóra Opralová, zasvätená sestra v KE

manželia Andrej a Terézia Drduloví - noví zodpovední za vedenie Komunity Emanuel na Slovensku

PhDr. Kateřina Lachmanová ThD. - spisovateľka a psychologička  
16.30-18.00 Križovatky:
  1. Byť vo svete a nebyť zo sveta: manželia Majerechovci a zástupcovia jednotlivých stavov Komunity Emanuel
  2. Túžim milovať svojich rodičov takých akí sú : – manželia Daškovci + manželské páry Komunity Emanuel
  3. Život bez dlhov alebo ako prežiť krízu: Jaromír Strašák - Komunita Emanuel Česká republika
  4. Evanjelizačna škola Altötting - Andreas Schmidt s hosťami
18.30-19.30 Večera
19.30 Večer milosrdenstva
22.00 predpokladaný záver, praktické info, požehnanie
 
Nedeľa 30. 1. 2011
8.00 prijatie, prezentácia
9.00 chvály
9.45 "Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere" Impulz 1. časť: Kateřina Lachmanová
11.00 adorácia
11.30-12.30 slávenie Eucharistie
12.30-13.00 záver stretnutia, info, obed
Komunita Emanuel si vyhradzuje právo na zmenu programu

 

 

 

 

https://www.onjezivy.sk/