Pozvánka na duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia 6.-8.5.

Pozvánka na duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia  6.-8.5.

 Pozývame členov, kandidátov, sympatizantov Kruciáty oslobodenia (KOČ), ale aj tých, ktorí majú záujem o spoznanie charizmy tohto diela. 


Miesto: farnosť Smižany - rekolekčný dom otcov palotínov.
Termín: 6. – 8. máj 2011
Nahlasovať sa do: 1. mája 2011:
na kontakt: Margita Kočišová - mobil - 0944 546 014
tel.č. pevná linka: 053/4434311
email: margitakocisova@gmail.com