Predmanželská príprava 19.-20.3.2011 v UPC Bratislava

Predmanželská príprava 19.-20.3.2011 v UPC Bratislava

   
 

Najbližšia predmanželská príprava bude 19.-20. marca 2011. Informujte sa, prosím, u svojho farára alebo sobášiaceho kňaza, či vám bude túto prípravu akceptovať. Predmanželská príprava prebieha v sobotu od 9:00 do 17:00 a v nedeľu od 14:00 do 17:00.

Celkové trvanie tejto predmanželskej prípravy je 11 hodín a spočíva v prednáškach, čítaní Písma, modlitbe a individuálnych písomných cvičeniach jednotlivých párov. Viesť ju bude p. Janko Štefanec, SVD.

Prihlasovať sa môžete tu.

Témy:

- Kedy je dobré uvažovať o oddialení manželstva

- Láska (kresťanský koncept lásky, láska romantická, láska zrelá, rast v láske...)

- Komunikácia (snaha o jednotu, mužsko-ženské pohľady vo videní vecí a v nazeraní na komunikáciu, problémy s otváraním sa, pocit hanby, komunikácia Boha ako model našej vzájomnej komunikácie...)

- Konflikty (konflikty ako norma vzťahov, konflikty riešiteľné, riešiteľné len za pomoci tretej osoby, neriešiteľné, odpúšťanie...)

- Sexualita (sexualita ako dar, kresťanský pohľad na sexualitu, rovnosť muža a ženy, sexualita podľa knihy Pieseň piesní, kresťanský pohľad na antikoncepciu...)

- Úcta k životu (zodpovedné rodičovstvo...)

- Viera, Boh, rodina (viera v rodine, výchova vo viere, rast vo viere, duchovný život manželov a rodiny, rodinné rituály...)

- Manželstvo ako sviatosť (manželstvo ako zmluva, Kristus uprostred...)

 

Registračný príspevok je 5 €, platí sa pri vstupe. V sobotu je vyhradený čas na obed. V blízkosti je možnosť stravovania vo vysokoškolskej jedálni, resp. v potravinách alebo reštauráciách.