Prvý ročník Mládežníckeho plesu Trnavskej arcidiecézy, 19. februára v Maduniciach

Prvý ročník Mládežníckeho plesu Trnavskej arcidiecézy, 19. februára v Maduniciach

V sobotu 19. februára 2011 sa v KD Madunice - reštaurácia Važinka uskutoční prvý ročník Mládežníckeho plesu Trnavskej arcidiecézy. Záštitu nad týmto podujatím prevzal trnavský arcibiskup Róbert Bezák.

Ples je určený predovšetkým mládeži vo veku od 15 rokov, ktorá sa chce spoločensky a na úrovni zabaviť, nezabúdajúc pritom na kresťanské hodnoty. Na ples však môže prísť každý bez rozdielu veku, kto má chuť dobre a slušne sa zabaviť.

Samotnému plesu bude predchádzať slávnostná svätá omša o 18.00 v miestnom Farskom kostole Narodenia Panny Márie, ktorú bude celebrovať Róbert Bezák. Hudobný sprievod počas omše zabezpečí gospelová kapela Priatelia z Leopoldova. Ples v sále o 19.30 slávnostne otvorí trnavský arcibiskup.Všetci zúčastnení sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program

Ples organizuje OZ Koráb nádeje - združenie detí a mládeže, Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy pod vedením Ondreja Chrvalu a Organizačný tím Mládežníckeho plesu Trnavskej arcidiecézy. Týmto plesom chcú okrem iného ukázať, že život kresťanskej mládeže nie je len striktne o duchovných veciach, ale aj o radosti zo života vyjadrenej slušnou zábavou. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke plesu 
www.mladez.abu.sk/ples.