Sviečková manifestácia, 25.3. v BA

Sviečková manifestácia, 25.3. v BA

16.30 – vystúpenie speváčky JANAIS na Hviezdoslavovom námestí

pred historickou budovou SND

17.00 – spomienkové zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí pred historickou

budovou SND. Hosť: známa rakúska novinárka Barbara Coudenhove-

Kalergi, ktorá sa v roku 1988 zúčastnila Sviečkovej manifestácie

18.00 – svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup,

koncelebruje a káže Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup.

Sv. omšu sprevádzajú svojím spevom a hudbou 4bz – členovia

4 bratislavských mládežníckych chrámových zborov fungujúcich

za totality – Ursusáci, Kufríkovci, Céčkari, Kapucíni

19.00 – modlitbové zhromaždenie – večeradlo na Hviezdoslavovom námestí

20.00 – premietanie filmu o Sviečkovej manifestácii v Quo Vadis spojené s diskusiou 

PLAGAT