English Bible Study Group in Bratislava

21.11.2010 00:05

Kedy:         každý štvrtok o 19:00, začíname už v októbri Kde v Dome Quo Vadis, Bratislava

Popis         Náplň čítanie zo Sv. Pisma v anglickom jazyku. Určené pre všetkých s aspoň miernou znalosťou AJ.

Bližšie info: https://www.catholic.sk/main.php?page=18-en-Bible_Group