Otvorené stretká a spoločenstvá

MODLITBY A SPEVY TAIZE

06.02.2011 23:24
MODLITBY A SPEVY TAIZE Kaplnka Corpus Christi Panská 11, Bratislava. Každý pondelok o 18.00 hod  

ADORÁCIA MLADÝCH ZA MLADÝCH v Bratislave

26.01.2011 00:23
Každý prvý utorok v mesiaci - v čase 19.00-20.00 hod - Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ulici - modlitby za mladých v našej arcidiecéze - postupne sa modlíme za jednotlivé dekanáty a farnosti. Účasť okolo 30 ľudí. Forma - adorácia pred Eucharistiou, piesne, chvály, vďaky...

Štvrtkové chvály v Košiciach

19.01.2011 13:49
Milí priatelia, pozývame vás na pravidelné modlitebné stretnutia, ktoré sa konajú každý štvrtok na Považskej ulici 7 (študentské domovy) v Košiciach. Tieto stretnutia sú otvorené pre všetkých, ktorí túžia mať skúsenosť so živým Ježišom a ktorí túžia rásť vo vzťahu s Ním. Cyklus prednášok tvoria...

Večery chvál v KPC v Prešove

15.01.2011 18:29
Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa v KPC Jána Pavla II. na Šváboch koná večer chvál so začiatkom o 19:00. V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Maranatha pod vedením Jána Juščáka ml. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a...

Spoločenstvá v Piešťanoch pri Jezuitskom patoračnom centre

13.01.2011 19:59
  Prehľad spoločenstiev, ktoré sú aktívne v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch a kontaky na zodpovedné osoby, nájdete na tejto linke:  https://jezuiti.sk/blog/jpcpiestany/spolocenstva-jpc/

Modlitby chvál v Dúbravke

20.12.2010 19:17
Spoločenstvo Izrael Vás pozýva na adoráciu v Dubravskom kostole Ducha Svätého, každú prvú nedeľu v mesiaci po večernej sv. omši začínajúcej o 18:00. čo: adorácia + modlitby chvál a príhovorov kde: kostol Ducha Sväteho, Dúbravka, Bratislava kedy: každu prvú nedeľu v mesiaci o...

Angelus pre tých, čo hľadajú povolanie

19.12.2010 13:51
Angelus je celoslovenská modlitbová sieť ľudí, ktorí hľadajú svoje povolanie, či už povolanie k manželstvu a rodine, alebo povolanie k zasvätenému životu (kňaz, rehoľník, zasvätený laik), alebo byť slobodný pre Božie kráľovstvo. Členovia spoločenstva sa denne modlia „Anjel Pána" (Angelus Domini) za...

Modlitby matiek

16.12.2010 08:42
  Modlitby matiek vznikli pred 15.rokmi v Anglicku, kde boli dve mamy pozvané, aby sa modlili za svoje deti. Toto hnutie je teraz v 100 krajinách celého sveta. Na Slovensku je tiež v mnohých farnostiach. Mamy sa stretávajú v malých spoločenstvách a modlia sa spoločne za svoje deti....

Mládežnícke sv. omše v Bratislave

08.12.2010 20:42
  - u jezuitov (Kostol Najsv. Spasiteľa, Hlavné námestie) v pondelok o 20.00 - u minoritov (Kostol sv. Františka, Karlová Ves) v utorok o 20.00 - v Blumentáli v utorok o 18:00 - na Miletičke (Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov) v nedeľu a sviatok o 9:30 h, utorok o 19:00 h...

Manželské stretká u saleziánov na Mamateyovej

07.12.2010 22:09
Ani nám Saleziánom v stredisku na Mamateyovej ul. v Bratislave nie je cudzia téma rodiny, poznáme dôležitosť rodinného prostredia pri výchove detí, dospievajúcich i mládeže. Dnes je veľmi dôležitý vzor rodiny taký, akú ju chce mať Boh. Preto sa snažíme o apoštolát rodín a v rámci neho ponúkame aj...

Neokatechumenátna cesta

06.12.2010 18:09
 PRE KOHO?:  Pozvaní sú všetci (dospelí aj mládež), ktorí hľadajú otázky o zmysle života, hľadajú pravdu, ale aj tí, ktorí sú pokrstení a chcú si prehĺbiť vieru, rásť vo viere... 1.  KDE:     Kostol Sv. Vincenta de Paul, v sále pod kostolom (Ružinov –...

Chvály v kostole sv. Ladislava v Bratislave

29.11.2010 18:08
Príď sa ovlažiť a osláviť Pána spolu s nami. V skúsenosti Emanuela pokračujeme aj v rozhovoroch po chválach, niekedy na posedení v pizzerii a predovšetkým po všetky ďalšie dni - každý tam, kam Ho Pán posiela:). Čo: Modlitba chvál s komunitou EmanuelKde: Bratislava - kostol Sv. Ladislava,...

Open eben - otvorené stretnutie spol. Ebenezer v Bratislave

29.11.2010 15:09
Spoločenstvo Ebenezer každú 1. nedeľu v mesiaci pozýva svojich známych a priateľov na open eben -  otvorené stretnutia s modlitbou chvál, agapé, vyučovaním, aj s možnosťou modliť sa navzájom za seba, alebo sa jednoducho porozprávať.  Ste srdečne vítaní.    Kde: Eparchiálna...

Modlitba chvál Spoločenstva Calvary v kostole sv. Cyrila a Metoda

23.11.2010 17:47
  Spoločenstvo Calvary vás každý utorok o 19.00h pozýva na modlitbu chvál a zvelebenia v kostole sv. Cyrila a Metoda (Puškinova 1, pod hl. stanicou v blízkosti SAV). Viac info na stránke spoločenstva: https://www.calvary.sk

Nedeľné stretnutie spoločenstva Dobrého pastiera u Minoritov v Karlovej Vsi

23.11.2010 16:11
Spoločenstvo Dobrého pastiera vás pozvýva na Nedeľné stretnutie spoločenstva: Najbližšie stretnutie 30.1.2011 Kedy 15:00 ...

Biblické stretko

21.11.2010 00:58
Kedy a kde: 12. januára 2011, o 17.30 hod. sa stretneme pred Jezuitským kostolom. Keby niekto meškal, zavolajte prosím ešte pred 17.30 hod. na moje č.t. 0904 644634.1. 12. 2010, ďalšie stretnutie raz za mesiac podľa dohody Popis:      Stretko funguje v rámci spoločenstva...

Comunione e Liberazione

21.11.2010 00:53
Spoločenstvo Comunione e Liberazione vzniklo v Taliansku, založil ho Luigi Giussani v 50-tych rokoch. Je rozšírene v mnohých častiach sveta aj na Slovensku. Jeho cieľom je pomaháť si žiť skúsenosť viery v každodennom živote.  Pravidelné stretnutia sú každý pondelok o 19.00h v Quo...

STREDA - chvály v Istropolise v Bratislave

21.11.2010 00:48
Kedy:     každú stredu o 18,30 Kde:        kinosála v Istropolise, Trnavské mýto, BA Popis:      Otvorené modlitebné stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Modlitba chvál, prednáška, detská...

Prístav, stretko Slovákov vo Viedni

21.11.2010 00:44
Kedy:      každý týžden v utorok o 19.00 Kde:        Fara na Jacquingasse 53, 1030 Wien, 3. obvod Popis:     Stretávame sa týždenne, zakaždým sú chvály, potom čítanie písma alebo prednáška. Určené...

Spoločenstvo Modlitby za kňazov

21.11.2010 00:42
Kedy:     Termíny našich stretnutí sú vždy uverejnené na našej stránke: www.mzk.sk Kde:         v Šaštíne v Gymnáziu Jána Bosca (súčasť komplexu Baziliky Sedembolestnej) Popis:     Naše spoločenstvo Modlitby za kňazov...

Spoločenstvá Lectio divina v BA

21.11.2010 00:38
Kedy: každý utorok o 19.00 hod. Kde:     v návštevnej miestnosti Kolégia Najsv. Spasiteľa (vchod z Františkánskeho námestia 4). Popis Čítanie Sv. Písma formou Lectio Divina, ktoré sa skladá z 5 krokov: LECTIO (Čo hovorí text?), MEDITATIO (Čo mne hovorí tento text?), ORATIO (Čo...

Rodinné spoločenstvá (Hnutia kresťanských rodín na Slovensku - HKR)

21.11.2010 00:36
Cieľom rodinného spoločenstva HKR je budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postaveného na mravnom kresťanskom základe a podporovanie otvorenosti manželov navzájom i navonok, k potrebám iných a k potrebám okolitého prostredia, farnosti. Rodinné spoločenstvo je miestom...

Stretká Projektu Slobodní 25-107

21.11.2010 00:32
Kedy:        každá tretia streda v mesiaci, sme otvorené stretko, vždy môžu prísť noví ľudia Kde:          zraz je po svätej omši pred kostolom Jezuitov a pokračovanie v oficiálnych priestoroch františkánskeho...

English Bible Study Group in Bratislava

21.11.2010 00:05
Kedy:         každý štvrtok o 19:00, začíname už v októbri Kde v Dome Quo Vadis, Bratislava Popis         Náplň čítanie zo Sv. Pisma v anglickom jazyku. Určené pre všetkých s aspoň miernou znalosťou AJ. Bližšie...

Misijné stretnutia

21.11.2010 00:03
Kedy: každý štvrtok o 19:00 Kde: u Saleziánov dona Bosca na Miletičovej 7 na misijnom odd. Popis Misijné oddelenie u Saleziánov dona Bosca spolu so SAVIO o.z. ponúka misijné stretnutia, ktoré budú bývať vo štvrtok o 19.00 na Miletičovej 7 na misijnom oddelení. Prvé stretnutie bude...