Rodinné spoločenstvá (Hnutia kresťanských rodín na Slovensku - HKR)

21.11.2010 00:36

Cieľom rodinného spoločenstva HKR je budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postaveného na mravnom kresťanskom základe a podporovanie otvorenosti manželov navzájom i navonok, k potrebám iných a k potrebám okolitého prostredia, farnosti. Rodinné spoločenstvo je miestom stretnutia a spoločnej modlitby, zdieľania svojej osobnej skúsenosti života v Bohu. Je miestom, kde sa môžeme úplne otvoriť a vieme, že sme prijímaní a chápaní, že nebudeme odmietnutí. Čo sa na stretnutí povie, na stretnutí i zostáva a v podstate sa von nedostane. V jednom spoločenstve obyčajne je od 3 do 7 manželských párov. Spoločnou a podstatnou črtou pre malé rodinné spoločenstvo je spoločná modlitba a uvažovanie nad Božím Slovom a jeho mieste v našom povolaní manželstva a rodičovstva..

Stretávame sa podľa dohody účastníkov, no najčastejšie pravidelne raz za 2 týždne. V rodinách jednotlivých zúčastnených manželov; striedavo. Rodinné spoločenstvá fungujú v každom meste, často aj v malých obciach. V súčasnosti na Slovensku pracuje celkove približne tisíc rodinných spoločenstiev HKR

Určené pre: manželov katolíkov, ktorí uverili Bohu alebo hľadajú Boha a túžia žiť svoje povolanie hlbšie a radostnejšie. V prípade nových záujemcov rodinné spoločenstvo je primárne určené pre mladých (mladších) manželov.

Kontakt:     www.hkr.host.sk, hkr@pobox.sk