Otvorené stretká a spoločenstvá

Modlitby matiek

16.12.2010 08:42
  Modlitby matiek vznikli pred 15.rokmi v Anglicku, kde boli dve mamy pozvané, aby sa modlili za svoje deti. Toto hnutie je teraz v 100 krajinách celého sveta. Na Slovensku je tiež v mnohých farnostiach. Mamy sa stretávajú v malých spoločenstvách a modlia sa spoločne za svoje deti....

Manželské stretká u saleziánov na Mamateyovej

07.12.2010 22:09
Ani nám Saleziánom v stredisku na Mamateyovej ul. v Bratislave nie je cudzia téma rodiny, poznáme dôležitosť rodinného prostredia pri výchove detí, dospievajúcich i mládeže. Dnes je veľmi dôležitý vzor rodiny taký, akú ju chce mať Boh. Preto sa snažíme o apoštolát rodín a v rámci neho ponúkame aj...

Rodinné spoločenstvá (Hnutia kresťanských rodín na Slovensku - HKR)

21.11.2010 00:36
Cieľom rodinného spoločenstva HKR je budovanie stabilného a láskou spojeného manželstva a rodiny, postaveného na mravnom kresťanskom základe a podporovanie otvorenosti manželov navzájom i navonok, k potrebám iných a k potrebám okolitého prostredia, farnosti. Rodinné spoločenstvo je miestom...