Manželské stretká u saleziánov na Mamateyovej

07.12.2010 22:09

Ani nám Saleziánom v stredisku na Mamateyovej ul. v Bratislave nie je cudzia téma rodiny, poznáme dôležitosť rodinného prostredia pri výchove detí, dospievajúcich i mládeže. Dnes je veľmi dôležitý vzor rodiny taký, akú ju chce mať Boh. Preto sa snažíme o apoštolát rodín a v rámci neho ponúkame aj manželské stretká. Bližšie informácie o možnosti zapojiť sa do takéhoto stretka poskytne p. Katarína Burdová:  kburdova@mamateyka.sk

Viac info o pastorácii rodín Saleziánov na Mamateyovej nájdete tu.