Modlitby matiek

16.12.2010 08:42

 

Modlitby matiek vznikli pred 15.rokmi v Anglicku, kde boli dve mamy pozvané, aby sa modlili za svoje deti. Toto hnutie je teraz v 100 krajinách celého sveta. Na Slovensku je tiež v mnohých farnostiach. Mamy sa stretávajú v malých spoločenstvách a modlia sa spoločne za svoje deti. Spiritualita hnutia MM je úplné odovzdanie sa do vôle Božej vo veľkej dôvere v Božiu moc, lásku a milosrdenstvo. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v ten istý deň a hodinu. Pretože každé spoločenstvo sa stretáva v iný deň a v inú hodinu, MM vytvárajú nepretržitý reťazec modlitieb. Matky sa modlia navzájom za seba a svoje rodiny a tak si pomáhajú niesť svoje kríže. Malé skupinky MM sú otvorené pre prijatie nových matiek, starých matiek aj duchovných matiek.

Modlíme sa za naše deti a manželov, a za všetkých, ktorých nosíme vo svojom srdci a ktorí nás prosia o modlitbu. Najmä prosíme za seba, aby sme dokázali byť takými, aké nás chce mať Pán Ježiš, aby naši najdrahší, ale aj tí, ktorých stretávame spoznali Jeho lásku cez nás. Na našich stretnutiach sa necháme viesť Duchom Svätým a na konci modlitieb odovzdávame do rúk Pána Ježiša naše deti a všetkých našich drahých vo veľkej dôvere, že ON sa postará.

Koordinátorka hnutia MM na Slovensku je mama Jana Pajanová. Ak sa chcete pridať do skupinky modliacich sa matiek, kontaktuje nás na adrese modlitbymatiek@yahoo.com, alebo: Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 01 Bratislava 5


Bližšie info o Modlitbách matiek: www.mothersprayers.org, https://www.kbs.sk/?cid=1141989790   alebo aj tu:  https://www.zavodfarnost.sk/modlitby-matiek/