Večery chvál v KPC v Prešove

15.01.2011 18:29

Každú poslednú nedeľu v mesiaci sa v KPC Jána Pavla II. na Šváboch koná večer chvál so začiatkom o 19:00.

V modlitbe nás vedie hudobná služba spoločenstva Maranatha pod vedením Jána Juščáka ml. Súčasťou večera chvál sú aj krátke svedectvá Božej moci, dobroty a starostlivosti o nás a naše životy a modlitby príhovoru za vaše konkrétne potreby.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami modliť, pretože nie je nič užitočnejšie pre náš život než stráviť čas v modlitbe.

Pred večerom chvál slávime za účasti solivarských farníkov spoločne Eucharistiu (začiatok o 18:00), na ktorú vás tiež srdečne pozývame.

https://www.maranathapo.sk/sk/vecery-chval/