Spoločenstvá v Piešťanoch pri Jezuitskom patoračnom centre

13.01.2011 19:59

 

Prehľad spoločenstiev, ktoré sú aktívne v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch a kontaky na zodpovedné osoby, nájdete na tejto linke:  https://jezuiti.sk/blog/jpcpiestany/spolocenstva-jpc/