Neokatechumenátna cesta

06.12.2010 18:09

 PRE KOHO?:  Pozvaní sú všetci (dospelí aj mládež), ktorí hľadajú otázky o zmysle života, hľadajú pravdu, ale aj tí, ktorí sú pokrstení a chcú si prehĺbiť vieru, rásť vo viere...

1. 
KDE:     Kostol Sv. Vincenta de Paul, v sále pod kostolom (Ružinov – Tomášikova ul., - nedaľeko hotela Bratislava) 
KEDY:  Každý pondelok a štvrtok o 18:45 hod. v sále pod kostolom

2.
KDE:    Chrám Povýšenia sv. Kríža  (Gráckokatolícka farnosť, Ul. 29. augusta – pri Ondrejskom cintoríne)
KEDY:  Každý pondelok a štvrtok o 18:15 hod. v chráme.

Katechézy na oboch miestach prebiehajú cca do polovice decembra.

Plagát 1Plagát 2

Viac o Neokatechumenátnej Ceste si môžete prečítať TU.