Misijné stretnutia

21.11.2010 00:03

Kedy: každý štvrtok o 19:00

Kde: u Saleziánov dona Bosca na Miletičovej 7 na misijnom odd. Popis Misijné oddelenie u Saleziánov dona Bosca spolu so SAVIO o.z. ponúka misijné stretnutia, ktoré budú bývať vo štvrtok o 19.00 na Miletičovej 7 na misijnom oddelení.

Prvé stretnutie bude vo štvrtok 23. septembra 2010. Koho zaujimajú misie, dobrovoľnictvo, a témy súvisiace s nimi, je srdečne pozvaný. určené pre pre všetkých koho zaujímajú misie

Kontakt: mariachlebanova@yahoo.de, Mobil 0903 681177