13. apríl- Deň nespravodlivo stíhaných v Katedrále sv. Martina

13. apríl- Deň nespravodlivo stíhaných v Katedrále sv. Martina

Drahí priatelia!  

13. apríla je Deň nespravodlivo stíhaných (pamätný deň SR). V roku 2010 sme si 13. apríla na viacerých miestach Slovenska pripomenuli 60 rokov od násilnej likvidácie kláštorov. Tohto roku si pripomenieme 60 rokov od súdneho procesu s nevinnými biskupmi našich diecéz. Zároveň v tento deň chceme spolu s Vami modlitbou a prejavom spolupatričnosti vyjadriť našu solidaritu s prenasledovanými, zvlášť s prenasledovanými kresťanmi. Kresťania sú v súčasnosti štatisticky najviac prenasledovanými pre svoju vieru. V spoločnej modlitbe sa zjednotíme 13. apríla 2011 o 20 hod. v mestách a farnostiach na Slovensku i vo svete. V Bratislave po pobožnosti v Katedrále sv. Martina (20.00) pôjdeme k pamätníku Sviečkovej manifestácie, kde o 20.40 zapálime sviece. Podrobné informácie a sprievodný text Vám pošleme po vyplnení formuláru.

 

Program 13. apríla 2011, v Bratislave

20.00 pobožnosť s o. Stanislavom Zvolenským v Katedrále sv. Martina

20.40 zapálenie sviec pri pamätníku Sviečkovej manifestácie