CIRKEVNÁ HUDBA V KOSTOLE TRINITÁROV v Bratislave, 30.1.2011

30. januára – 4. nedeľa v období cez rok – o 9.00 hod.

E. Horak: Missa pastoralis – pre miešaný zbor a organ

Zdeněk Fibich: Beatus vir – žalm pre sólo soprán, miešaný zbor a organ

Na organe hrá M. Janko, diriguje Ján Miškovič