Diecézne pracovné stretnutie farských „mediálnych aktivistov“ 29.1.2011 v Nitre

Diecézne pracovné stretnutie farských „mediálnych aktivistov“ 29.1.2011 v Nitre

 

Pozývame Vás na stretnutie farských „mediálnych aktivistov“, ktorí formou farských listov, alebo aj inak, prezentujú život farnosti a informujú o niektorých udalostiach.

Stretnutie sa uskutoční z príležitosti sviatku patróna žurnalistov, sv. Františka Saleského, dňa 29. januára 2011 od 9. 00 hod. v Diecéznom pastoračnom centre na Pribinovom nám. 7 v Nitre (pod hradom).

Prihlášku na stretnutie (s menom a priezviskom, adresou, názvom farnosti, telefonickým a e-mailovým kontaktom) je potrebné poslať do 10. januára 2011 na adresu hovorca.nr@rcc.sk. Kontaktnou osobou je hovorca Nitrianskeho biskupstva ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

Stretnutie sa uskutoční pri príležitosti sviatku patróna žurnalistov – svätého Františka Saleského. Súčasťou programu bude aj tlačová beseda na tému: aktuálne a najbližšie budúce duchovné podujatia Nitrianskeho biskupstva a investície na Nitrianskom hrade. Novinárom budú k dispozícii Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup; Mons. Štefan Vallo, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre; doc. Vladimír Plekanec, vedúci tímu reštaurátorov v katedrále v Nitre; PhDr. Pavel Žebrák, riaditeľ Diecézneho múzea v Nitre.

Program stretnutia:
9.00 hod. prezentácia účastníkov v Diecéznom pastoračnom centre
9.30 hod. svätá omša v Kaplnke sv. Ladislava Teologického inštitútu v
Nitre, hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
10.30 hod. tlačová beseda (pozvané regionálne i celoštátne médiá) v Diecéznom pastoračnom
centre.
11.00 – 12.00 hod. možnosť vyhotovenia snímok z Katedrály sv. Emeráma a z Diecézneho
múzea, možnosť pre účastníkov diecézneho stretnutia farských mediálnych aktivistov prezrieť
si katedrálu a múzeum.
11. 30 hod. prvá prednáška, prof. PhDr. Peter Liba, Dr.Sc.
12. 00 hod. druhá prednáška, ThDr. Ivan Šulík, PhD., šéfredaktor Katolíckych novín
12. 30 hod. obed účastníkov stretnutia farských „mediálnych aktivistov“ v
Teologickom inštitúte.

TK KBS informoval Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva