Duchovná abeceda a Mariánom Kuffom, 31.3. v UPC BA

Duchovná abeceda a Mariánom Kuffom, 31.3. v UPC BA

 Pozývame ťa na ďaľšiu prednášku v novom semestri na tému Láska k blížnym a duchovné napredovanie, ktorá sa uskutoční 31.3.2011 o 18.00 vo Veľkej sále. Prednášajúci je Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. h. c.

Ak si želáte byť informovaný o budúcich prednáškach, môžete sa zaregistrovať. Predchádzajúce je možné si vypočuť tu

Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. h. c. narodil sa 24. decembra 1959 v Kežmarku. V detstve sa venoval karate, s priateľmi chodil opravovať veže kostolov a bavilo ho horolezectvo. V roku 1983 ukončil Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a neskôr budoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Spišskom Podhradí. V roku 1994 začal pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Žakovciach, kde už od roku 1991 intenzívne pracuje so širokým spektrom obyvateľstva na okraji spoločnosti. Je predstaveným a štatutárom Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorého náplňou je pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým ľuďom, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.