KATECHÉZY-ŽIVÉ SLOVO Pre dospelých a mládež v Karlovej Vsi

KATECHÉZY-ŽIVÉ SLOVO Pre dospelých a mládež v Karlovej Vsi

 

Pozvánka

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE A STE PREŤAŽENÍ, A JA VÁS POSILNÍM  Mt 11, 28

Od 14.02.2011 každý PONDELOK a PIATOK o 19.00 hod v pastoračnej miestnosti pri kostole.


správca farnosti páter Lucián Bogucki, bratia minoriti a katechisti Neokatechumenátnej Cesty
Kostol sv. Františka z Assisi, Karlova Ves
električka č. 1,4,5,9,12,17