Kurz Objav Krista, Od 20.01. do 03.03.2011 u Minoritov v Karlovej Vsi

Kurz Objav Krista, Od 20.01. do 03.03.2011 u Minoritov v Karlovej Vsi

 

Spoločenstvo dobrého pastiera organizuje od 20.01.2011 do 03.03.2011 v Bratislave v priestoroch kláštora bratov Minoritov (vedľa kostola sv. Františka v Karlovej vsi) sedemtýždňový kurz OBJAV KRISTA.
Ak máte vo Vašom okolí príbuzných, priateľov, známych vo veku od 18 do 40 rokov, ktorí sa nestretli osobne s Ježišom Kristom, tak Vám ponúkame jedinečnú príležitosť ako im sprostredkovať Evanjelium atraktívnym spôsobom.


Cieľom kurzu Objav Krista je:
1. Pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi a
2. Pomôcť účastníkom nájsť v rámci farnosti, univerzity a pod. spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

Ukážka typického večera

18:45 Večera
19:30 Privítanie a modlitba
19:45 Prednáška (videoprojekcia alebo naživo)
20:30 Diskusia v skupinkách
21:15 Koniec

Štruktúra kurzu Objav Krista

Kurz

Kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a jedného dňa duchovných cvičení. Každé stretnutie má štyri časti: večera (ak sa kurz koná večer), čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Každá časť je pri evanjelizačnej formácii Objav Krista nevyhnutná.


Večera

Aby sme napomohli spolupráci s Božou milosťou, je nevyhnutné pripraviť prívetivé prostredie na nadväzovanie vzťahov. Preto sa každé stretnutie začína večerou.
Počas večere sa máme vzájomne spoznať; nie je určená na diskusiu o témach kurzu, skôr má napomôcť k vytvoreniu vzťahov a priateľstiev. Táto vzťahová dynamika kurzu je pre účastníkov rozhodujúca.


Modlitba

Chceme ľuďom pomôcť, aby im bolo príjemné modliť sa spoločne. Preto sa modlíme vo veľkej skupine pred prednáškou a neskôr po pár stretnutiach aj v skupinkách.


Prednášky

Prednáška je vo svojej podstate ohlasovanie, čiže základné učenie o dobrej zvesti, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi a skrze neho. Pozostáva zo siedmych stretnutí a jednodňových duchovných cvičení (s dvoma prednáškami). Duchovné cvičenia sa konajú po piatom stretnutí. Spolu je deväť prednášok:
Aký má život zmysel?
Prečo je Ježiš taký dôležitý?
Čo sa máme od Ježiša dozvedieť?
Načo mi je akýsi spasiteľ?
Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý a ty!
Nový život v Duchu: byť katolíckym učeníkom
Veriť a niekam patriť: načo potrebujeme Cirkev?


Diskusia v skupinkách

V skupinkách sa má vytvoriť príjemné prostredie na otvorenú diskusiu o tom, čo sa účastníci dozvedeli na prednáške. Je nevyhnutné, aby mali účastníci pocit, že môžu slobodne povedať, čo si myslia a ako prežívajú to, čo počuli. V diskusii by nemalo dochádzať k ďalším prednáškam, ale mala by sa podnecovať komunikácia.

Bližšie info nájdete na stránke Spoločenstva dobrého pastiera.  Viac o Kurze Objav Krista nájdete tu.


V prípade Vášho záujmu o účasť na kurze nás kontaktuje na info@dobrypastier.sk