Kurz prípravy do manželstva v Žiline, 25. – 27. Február 2011 a ďalšie termíny

Kurz prípravy do manželstva v Žiline, 25. – 27. Február 2011 a ďalšie termíny

Termín: 25. – 27. Február 2011

Miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

Forma: víkendový kurz

Kurz prebieha od piatku popoludnia (16.00) do nedele večera (18.00).

Poplatok: 
bez ubytovania - poplatok za kurz je 15€ na osobu (v poplatku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, náklady na lektorov a malé občerstvenie pre účastníkov).

s ubytovaním - poplatok za kurz je 50€ na osobu. (v poplatku je zahrnutý prenájom priestorov, materiály, náklady na lektorov a strava od piatku obeda do nedele obeda a občerstvenie a 2x ubytovanie).

Ďalšie termíny v Žiline za rovnakých podmienok ako uvedené vyššie. Presné miesto bude oznámené prihláseným účastníkom:

            25. – 27. Marec 2011

            27. – 29. Máj 2011

            17. – 19. Jún 2011

Prihláška

Kontakty

Centrum pre rodinu v Žiline

web: https://www.cprza.sk

e-mail: cprza@nextra.sk

telefón:             0905 415 021      

 

O KURZOCH

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na manželstvo si môžu vybrať z rôznych možností príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole.

Na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí sa stala forma kurzov osvedčeným spôsobom prípravy na manželstvo zvlášť akceptovaným zo strany snúbencov.

Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013 predloženého Konferenciou biskupov Slovenska a inšpirovaná dokumentom Pápežskej rady pre rodinu: Príprava na sviatosť manželstva (1996) ako aj mnohými domácimi i zahraničnými materiálmi a skúsenosťami.

 

 

 

 

 

 

Témy stretnutí

I. stretnutie
Predstavenie kurzu, zoznámenie, dôležitosť prípravy
Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého vzťahu a manželstva

II. stretnutie
Ľudská sexualita, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

III. stretnutie
Podoby lásky a jej úrovne

IV. stretnutie
Starostlivosť o manželstvo, komunikácia, ťažkosti

V. stretnutie
Kresťanská viera

VI. stretnutie
Kresťanská mravnosť ako odpoveď človeka na Božie volanie
Kresťanský štýl v rodine – život viery a modlitby

VII. stretnutie
Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

VIII. stretnutie
Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

IX. stretnutie
Sviatosti všeobecne, sviatosť manželstva, manželský sľub
Záverečné zhodnotenie kurzu

Ďalšie info: www.domanzelstva.sk