Lectio divina v Katedrále sv. Martina: Útecha pre Baránkovu nevestu, 6.4.2011

Lectio divina v Katedrále sv. Martina: Útecha pre Baránkovu nevestu, 6.4.2011

 

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, ktoré budú venované poslednej knihe Svätého Písma - Apokalypse, Knihe Zjavenia svätého Jána apoštola. Od septembra 2010 do júna 2011 sa uskutoční desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční v stredu 2. februára na tému: Veľké znamenie: Žena odetá slnkom (Zjv 11,19;12,1-14).

Dôvodom pre výber Apokalypsy je to, že bola napísaná s cieľom povzbudiť komunitu Cirkvi v čase beznádeje alebo prenasledovania. Aj my chceme uvažovať a modliť sa nad desiatimi časťami Apokalypsy, ako nad textami, ktoré sú útechou pre Baránkovu nevestu, pre Cirkev. V neposlednom rade Lectio divina tejto knihy Svätého Písma pomôže lepšiemu chápaniu a porozumeniu náročných textov Knihy Zjavenia.

Program stretnutí:

1. september 2010 - „Mám kľúče od smrti a podsvetia“ (Zjv 1,1-20)
6. október 2010 - „Stojím pri dverách a klopem“ (Zjv 3,1-6.14-22)
3. november 2010 - 24 starcov a 4 bytosti (Zjv 4,1-11)
1. december 2010 - Zapečatená kniha v rukách Baránka (Zjv 5,1-14)
5. január 2011 - Nesmierny zástup v bielom (Zjv 7,2-17)
2. február 2011 - Veľké znamenie: Žena odetá slnkom (Zjv 11,19;12,1-14)
2. marec 2011 - Nová pieseň, žatva, vinobranie (Zjv 14,1-5.14-19)
6. apríl 2011 - Tisíc(e) rokov s Kristom (Zjv 20,1-15)


4. máj 2011 - Nové nebo, zem i Jeruzalem (Zjv 21,1-14.22-27)
1. jún 2011 - „Príď, Pane Ježišu“ (Zjv 22,1-7.12-20)
__________

Prednesené Lectio divina budú následne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej verzii.