Modlitby matiek, 25.-27.3.2011 v BA

Modlitby matiek, 25.-27.3.2011 v BA

 Mamy z hnutia Modlitby matiek a z komunity Útecha

 

Vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky,

otcovia a deti v mnohých krajinách sveta.

Bratislava, Kostol Loretánskej Panny Márieu uršulínok na Uršulínskej ul. 1

o 17. hod. piatok 25. 3. 2011 – modlitby odprosenia za naše hriechy;

sobota 26. 3. 2011 – modlitby pokánia za tých, ktorí

ublížili nám a našim deťom;

 

 

nedeľa 27. 3. 2011 – modlitby chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán spravil v našich životoch.

Modlitby matiek, P. O. Box 137, 850 00 Bratislava 5, tel. 0915/195 582.