Modlitby Taizé sa presunuli k jezuitom od 25.3.2011 v BA

Modlitby Taizé sa presunuli k jezuitom od 25.3.2011 v BA

 

Pravidelné modlitby Taizé v posledný piatok v mesiaci

sa presunuli od kapucínov k jezuitom

Pozývame všetkých záujemcov - jednotlivcov, spoločenstvá či rodiny - na pravidelnú modlitbu so spevmi z Taizé, ktorá sa bude konať vždy v posledný piatok v mesiaci.

Pozor, zmena!

Tradičné miesto konania - kapucínsky kostol v Bratislave - 
sa mení od marca 2011 na jezuitský kostol.

Najbližšia modlitba sa uskutoční v piatok 25. 3. o 20.15

jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa.

Príďte aspoň raz mesačne zabudnúť na každodenné starosti a zhon a načerpať nové sily v meditívnych spevoch pri modlitbe Taizé.