ORIGINÁLNE MANŽELSKÉ REKOLEKCIE, 4.-6.3.2011 v Trenčíne

ORIGINÁLNE MANŽELSKÉ REKOLEKCIE, 4.-6.3.2011 v Trenčíne

Jedinečná príležitosť, ako lepšie porozumieť Božiemu zámeru s rodinou a zlepšiť a upevniť vzájomný vzťah. Originálne manželské rekolekcie sa začínajú v piatok o 18.00 h a končia v nedeľu popoludní. Uskutočnia sa v dňoch:

4. až 6. marca 2011 v Trenčíne v budove školy Dopravnej akadémie.

PRIHLÁŠKA: Marián Žák HKR, 28.októbra 12, 911 01 Trenčín tel.:032/ 6521 542; (do 27.februára 2011).

Na podujatie sa môžete prihlásiť aj na Ústredí Hnutia kresťanských rodín na Slovensku, Francisciho 3, 811 08 Bratislava, tel./fax:02/4446 1896, mobil:0903 421 412; e-mail: hkr@pobox.sk.