Ples bratislavských farností, 22.1.2011

Spevácke zbory Béčkari z Blumentálskeho kostola a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola vás srdečne pozývajú na Ples bratislavských farností, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. januára 2011 v Incheba Expo Aréne pod záštitou Jeho Excelencie, Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa  metropolitu.

Prosíme a pozývame do spolupráce tých, ktorí by mohli a chceli podporiť tento ples sponzorsky (finančným príspevkom, cenou do tomboly, príp. inak). Partneri sa môžu prihlásiť e-mailom na e-mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com alebo ohlásiť v kancelárii farského úradu.

Predaj lístkov začne v decembri, podrobnejšie informácie budú čoskoro uverejnené v oznamoch, na plagátoch vo výveskách a na internetovej stránke www.plesbratislavskychfarnosti.sk