Pozvánka na konferenciu v Prešove 7.4.2011: Ján Pavol II. a milosrdenstvo

Pozvánka na konferenciu v Prešove 7.4.2011: Ján Pavol II. a milosrdenstvo

Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove, Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva a Teologická fakulta – katedra filozofie vás z príležitosti blížiaceho sa blahorečenia pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou na témuJÁN PAVOL II. A BOŽIE MILOSRDENSTVO, teologicko-filozofické pohľady. 

Konferencia sa uskutoční v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove voštvrtok 7. apríla 2011 o 8:30 hod. Zodpovední: Sr. M. Faustyna Olszewska, vdp. dekan Jozef Dronzek

 

PLAGAT 

 

PROGRAM: 

Teologicko – filozofická  časť

8.30 hod. -  registrácia,  privítanie a otvorenie:  vdp.J.Dronzek  - dekan  Konkatedrály sv.  Mikuláša v Prešove 

8.45 hod. -  „Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, a potom aj na celom svete“ – Milostivý obraz Milosrdného Ježiša zo Sanktuária v Krakove-Lagievnikoch – sr. M. Clareta Fečová, Kongregácia Matky Božieho Milosrdenstva

9.15 hod. -  Sviatok Milosrdenstva v Liturgii Cirkvi – vdp. Peter Novák, dekan Košice-KVP 

9. 45 hod. - Personalistická škola milosrdenstva sv. Sestry Faustíny a Jána Pavla II. - prof. Henryk Wejman z Poľska 

10.15 hod. - Hlásanie posolstva Milosrdenstva – zásadná úloha pre Cirkev v našich časoch – v učení Jána Pavla II. a Benedikta XVI. - Bogdan Zbroja, Sanktuárium Božieho Milosrdenstva, Krakov-Lagiewniki 

10.15 hod. - 10.30 prestávka 

10.30 hod. -  Milosrdenstvo v službe  osoby  -  eticko - antropologická  analýza textu K.Wojtyly s názvom Milosrdenstvo a spravodlivosť. vdp. J.Dronzek 

11.00 hod. -   Milosrdenstvo v pohľadoch cirkevného  práva – vdp. M.Šimko 

 

Duchovná časť

11.30 hod. -  príprava  na sv. omšu,  modlitba sv. ruženca 

12.00 hod. -  slávnostná sv. omša za účasti jedného z biskupov 

12.45 – 13.45 hod. -  prestávka  - obed. 

14.00 hod. - moderovaná  adorácia:  "Ďakovná adorácia za Jána Pavla II. a posolstvo Milosrdenstva"  . 

15.00 hod. -  Hodine milosrdenstva s Korunkou Božieho milosrdenstva 

15.30 hod. - záver,  poďakovanie J. Dronzek 

 

Prednášajúci:  

Sr. M. Clareta Fečová,  

Mons. Dr.h.c. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.,   

PhDr. Mgr. Jozef DRONZEK, PhD. Prof. Henryk Wejman, ICDr. Martin Šimko,  

PhD., Mgr. Peter Novák, Dr. Bogdan Zbroja.