Púť hnutí a združení ku hrobu sv. Cyrila v Ríme, 11.2.-15.2.2011

Púť hnutí a združení ku hrobu sv. Cyrila v Ríme, 11.2.-15.2.2011

Rada pre laické apoštolské hnutia, Fórum kresťanských inštitúciíPápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v RímeSlovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu, Slovenská katolícka misia v Ríme

organizujú


Púť hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila

Termín: 11.2.2011 -15.2.2011


Doprava:
 lietadlom z Viedne

Vieden-Rim a spat

VIE − FCO HG 8466  11.02.11 06:15 07:45 20KG

FCO − VIE HG 8471  15.02.11 22:00 23:20 20KG

 

Ubytovanie: v centre Ríma Pútnický dom Velehrad, Via delle Fornaci 200,www.velehrad.net,

izby dvojky a trojky

Cena na osobu: 260 Eur


Program púte:

Program je rámcový, jednotlivé body programu vzhľadom na zaneprázdnenosť osobností, s ktorými máme naplánované stretnutia, sa môžu prípadne uskutočniť v inom termíne. Dôvodom je aj to, že ešte nepoznáme podrobnejší program pripomienky 80. výročia vysielania Vatikánskeho rozhlasu, ktoré pripadá na sobotu, 12.2.2011

 

11. februára piatok
4.15 -  odchod autobusom z Bratislavy Hlavnej stanice  na letisko

6.15 – odlet letisko Schwechat 
7.45 – prílet letisko Fiumicino

ubytovanie, individuálna návšteva Baziliky sv. Petra

Obed

Odchod do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda

Svätá omša s otcom kardinálom Tomkom  a s Vladimírom Stahovcom, rektorom Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, spojená s diskusiou

Agapé v Kolégiu

12. februára sobota
Raňajky

Dopoludnia: stretnutie s delegátmi talianskych laických hnutí a združení

Obed

Popoludní: účasť na oslavách Vatikánskeho rozhlasu

prehliadka Ríma – štvrť  Trastevere 
návšteva komunity sv. Egídia za účasti veľvyslanca SR vo Vatikáne pána Draveckého s manželkou

 

13. februára nedeľa
Raňajky

prehliadka pamiatok Ríma
Anjel Pána so Svätým Otcom

Obed

17.00 sv. omša v Slovenskej katolíckej misii v Ríme

Chiesa San Girolamo della Carità, via di Monserrato, 62A, 00186 ROMA

večerný Rím

 

14. februára pondelok
Raňajky
Dopoludnia: prehliadka pamiatok Ríma 
Obed
Popoludní: spoločná účasť na sv. omši pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila a Metoda v bazilike sv. Klementa a na procesii k hrobu sv. Cyrila
Agapé pri bazilike sv. Klementa

15. februára utorok
Raňajky

Dopoludnia: odchod na  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Via dei Colli della Farnesina 144
stretnutie so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi P. Cyrilom Vasiľom SJ a s veľvyslancom J.Draveckým

Popoludní: individuálny program

18.00  Večera 
19.00 autobusom odchod na letisko Fiumicino

23.20 prílet na letisko Schwechat

odchod autobusom do Bratislavy


V cene je zahrnuté:

doprava autobusom Bratislava – Schwechat a späť, letenka, na Velehrade: 4x ubytovanie, 4x raňajky, 1x večera, 4x obed, 
Cenu zájazdu je potrebné uhradiť do 23. decembra 2010 na účet FKI: 1997279158/0200 ; variabilný symbol uveďte: číslo cestovného dokladu ( bez písmen); Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno.

Informácie:  

Monika Jucková    juckovam@orangemail.sk 0905647258

František Neupauer   frantisek.neupauer@gmail.com 0905783748

Jozef Predáč   info@fki.sk 0903982097

Podujatie aj celkový program organizujeme bez zabezpečenia cestovnou kanceláriou. Chceme spoznať nielen   historický Rím, ale spoznať Rím živý s jeho osobnosťami, spiritualitou  a neopakovateľnou atmosférou a zároveň sa chceme vrátiť k našim koreňom. Rovnako dôležité je vytvorenie spoločenstva medzi nami, spoločenstva s našimi rímskymi priateľmi a náš spoločný duchovný program.

Podujatie sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici.

Prihlásiť sa na púť je možné:

  • vyplnením prihlasovacieho formuláru 
  • poslaním E-mailu na adresu: info@fki.sk
  • alebo telefonicky na číslach:             0903 982096      ;            0903 783229                  0903 982097