Púť zaľúbených 2011 v Šaštíne, 18.2.-20.2.2011

Púť zaľúbených 2011 v Šaštíne, 18.2.-20.2.2011

 

PIATOK, 18. februára:

 

18.00 – 19.00     Svätá omša. Celebruje farár zo Žakoviec, Maroš Kuffa.

                              Zbor: Mládežnícky zbor z Teplickej v Bratislave.

 20.00 – 21.00     Koncert: Križiaci.

 21.30 – 23.00     Diskusia s Marošom Kuffom.

  

SOBOTA, 19. februára

 8.15 – 8.30     Jumprayer. Ranná rozcvička a modlitba.

 8.30 – 9.30     Svedectvo: Stano a Silvia Morávkovci.

                           Exmoderátori Púte zaľúbených.

 9.45 – 10.45   Prednáška: Príprava na rodičovstvo a výchovu detí.

                           Ako zvládnuť ekonomiku v manželstve?

11.00 – 12.00  Práca v skupinke.

12.00 – 13.00     Obed

14.00 – 15.00     Prednáška: Do čoho investovať, aby bolo pevné manželstvo?

                              Richard a Maruška Kucharčíkovci.

15.00 – 16.00     Práca v skupinke.

16.30 – 17.30     Koncert: The Elements.

18.00 - 19.30      Sv. omša. Celebruje Pavol Hudák.

                              Počas sv. omše Predsavzatie žiť čistý vzťah.

                              Zbor: Mladí z Hlohovca.

20.00 – 21.00     Chvály: Timothy.

21.30 – 23.00     Beseda s Pavlom Hudákom.

 

NEDEĽA, 20. Februára

  8.30 –   8.45     Jumprayer. Ranná rozcvička a modlitba.

  9.00 – 10.00     Koncert: Janais.

10.30 – 12.00     Pontifikálna sv. omša. Kardinál Vlk (CZ).

                              Zbor: Šaštínsky chrámový zbor.

 

 

 

 

 

 

 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Aktuálny program nájdete na  https://www.zalubeni.sk/program0.html.