Seminár k svetovému dňu modlitieb, 22.1.2011 v Bratislave

Prípravný seminár k Svetovému dňu modlitieb spojený s informáciami, prácou v skupinách a bohoslužbami sa uskutoční 22. januára od 9:00 do 16:00 v centre Quo Vadis na Hurbanovom nám. 1. 

Prihlášky na tel. 0903/328 128  (E. Klepáčová) eklepac@marta.sk, 0907/865054 (K. Halačiová) kveta.halaciova@zoznam.sk