Taize modlitba 23.2 v Žiline

Taize modlitba 23.2 v Žiline

 

Opäť sa nám blíži posledná streda v mesiaci, a preto všetkých srdečne pozývame na Taize modlitbu - 23.2.o 17.30 v kostole Sv.Barbory tento raz sa viac budeme dotýkať uzdravenia....
taize.zilina@gmail.com

Pozvánka