UpeCe HODY, 27. januára v Mlynskej doline

Univerzitné pastoračné centrum Jozefa Freinademetza v Bratislave vás pri príležitosti 103. výročia  narodenia pre nebeskú vlasť sv. Jozefa Freinademetza , 102. výročia narodenia pre nebo sv. Arnolda Janssena a zároveň pre pripomenutie 13. výročia prvej sv. omše v zrekonštruovanej Veľkej sále UPeCe, srdečne pozýva na HODY UPeCe, ktoré budeme sláviť vo štvtok 27. januára 2011 v priestoroch nášho UPeCe.

Program začína o 19:00:

  • sv. omša
  • agapé
  • divadlo
  • hodová zábava