VII. svetové stretnutie rodín v Miláne 30.5.2012

VII. svetové stretnutie rodín v Miláne 30.5.2012

Svätý Otec Benedikt XVI. pozýva všetky rodiny sveta na VII. svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v talianskom Miláne od 30. mája do 3. júna 2012. Témou stretnutia bude Rodina: práca a sviatok. Sv. otec si želá, aby tomuto dňu predchádzala primeraná cirkevná a kultúrna príprava počas roka 2011, keď slávime 30. výročie apoštolskej exhortácie Familiaris consortio, „magny charty“ pastorácie rodín. 

Cieľom účinnej prípravy spolu s podujatiami na farskej, diecéznej a národnej úrovni bude pravdivo a pozitívne objasniť prežívanie práce a sviatkov s osobitným zreteľom na ich dopad na konkrétny život rodín.